หน้าแรก วิเคราะห์ผู้เรียน ครูสามารถ
หน้าแรก
ครูสามารถ
รางวัลภาคภูมิใจ
การพัฒนาตนเอง

การสร้างภาพเคลื่อนไหว
การโปรแกรมเบื้องต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
งานกราฟิก
ออกแบบผลิตภัณฑ์
โปรแกรมตารางคำนวณ
KidBright

Username:
Password:
สมัครสมาชิก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

    ★   แบบทดสอบกลางภาคเรียนวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
    ★   ใบความรู้ที่ 5_1 ดาวน์โหลด
    ★   ใบงานที่ 5_1 ดาวน์โหลด
    ★   แบบทดสอบหน่วยที่ 5 ดาวน์โหลด

    ★   นักเรียนชั้น ม. 1/7 คลิกลิงค์นี้ เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูล
    ★   นักเรียนชั้น ม. 4/1 คลิกลิงค์นี้ เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูล
    ★  ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2562
         ☆  เวลา 09.00 น.-11.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,4 ,5
         ☆  เวลา 13.00 น.-15.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,3 ,6
    ★  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562
       ทำบุญครบรอบ 111 ปี
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี
       ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี
       พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการรวมพลังเด็กโพธาสุขภาพดีและเลิกสูบบุหรี่ด้วย Foot Reflexology
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี
      พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 29 มีนาคม 2562
ณ อาคารธนดลนุเคราะห์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
      อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Application ด้วยโปรแกรม Adobe Flash”
วันที่ 12-15 มีนาคม 2562
ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี
      แข่งขันงานราชภัฎนครปฐมวิชาการ ครั้งที่ 3
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม
Home Remedies For Wrinkles

ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน

โรงเรียนโพธาวัฒาเสนี
มัธยมศึกษาเขต 8
ครูบ้านนอกดอทคอม
สภานักเรียนโรงเรียนโพธาฯ
TextBook
เฟสบุ๊คครูสามารถ


E-MAIL : samart@photha.ac.th | spenglao@hotmail.com